Hujjatlar

JAMIYATNING USTAV HUJJATLARI


«Sarbon-Neftegaz" AJ ustavi - 08.07.2019 y.

«Sarbon-Neftegaz" AJ ustavi - 28.09.2017 y.

«Sarbon-Neftegaz" AJ 2017 ustavi - 24.07.2017 y

«Sarbon-Neftegaz" AJ 2016 ustavi

«Sarbon-Neftegaz" AJ 2014 ustavi

Sarbon-Neftegaz” AJ Ustaviga o’zgartirishlar matni. - 2015 y

Акцияларнинг янги чиқарилиши тўғрисидаги қарор 23.09.2014.й. №Q0195-3 сонли

10.08.2017й Q0195-5 сонли акцияларнинг чиқарилиши тўғрисидаги қарор.

Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi Nizom yangi tahrirda 2023y.

Kuzatuv kengashi to'g'risidagi Nizom yangi tahrirda - 2023 y.

Taftishchi to'g'risidagi Nizomi - 23.09.2017 й.

Ijroiya organi to'g'risidagi Nizom yangi tahrirda - 2023 y.

Manfaatlar qarama qarshiligi vaqtida harakat qilish tartibi to'g'risidagi Nizom - 2016 y.

Ichki nazorat to'g'risidagi Nizomi - 2016 y.

Axborot siyosati to'g'risidagi Nizomi - 2016 y.

Divident siyosati to'g'risidagi Nizomi - 2016y.

Investitsiya taklif

26.06.2018 | «Sarbon-Neftegaz» АЖнинг бошқариш лавозимларга танлаш танлов регламентини

11.07.2017 | Ахborot «comply or explain» tamoyili buyicha «rioya qil yoki tushuntir

07.07.2023 | Affillangan shaxslar ro'yxati

07.07.2022 | Affillangan shaxslar ro'yxati

10.07.2020 | Affillangan shaxslar ro'yxati

05.07.2019 | Affillangan shaxslar ro'yxati

05.07.2018 | Affillangan shaxslar ro'yxati

30.06.2017 | Affillangan shaxslar ro'yxati

02.01.2017 | Affillangan shaxslar ro'yxati

28.06.2016 | Affillangan shaxslar ro'yxati

 

SOF FOYDANI TAKSIMLASH BUYICHA TAKLIF


2022 yil yakunlari bo'yicha

2021 yil yakunlari bo'yicha

2020 yil yakunlari bo'yicha

2019 yil yakunlari bo'yicha

2018 yil yakunlari bo'yicha

2017 yil yakunlari bo'yicha

2016 yil yakunlari bo'yicha

 

BIZNES REJALARI


2023 yilga Biznes-reja (moliyaviy reja, ma'lumoti)

2022 yilga Biznes-reja (moliyaviy reja, ma'lumoti)

2020-2021 yil uchun Biznes-reja bajarilishi to`g`risidagi (moliyaviy reja, ma'lumoti)

2019 yil uchun Biznes-reja bajarilishi to’g’risidagi ma’lumotlar

2019 yilga Biznes-reja (moliyaviy reja, ma'lumoti)

2018 yil uchun Biznes-reja bajarilishi to’g’risidagi ma’lumotlar

2018 yilga Biznes-reja (moliyaviy reja, ma'lumoti)

2017 yil uchun Biznes-reja bajarilishi to’g’risidagi ma’lumotlar

2017 yilga Biznes-reja (moliyaviy reja, ma'lumoti)

2016 yilga Biznes-reja ( ma'lumoti)

2015-2016 yilga Biznes-reja (moliyaviy reja)

2016 yil uchun Biznes-reja bajarilishi to’g’risidagi ma’lumotlar

2015 yilga Biznes-reja ( ma'lumoti)

2015 yil uchun Biznes-reja bajarilishi to’g’risidagi ma’lumotlar

2014 yilga Biznes-reja (moliaviy reja, ma'lumoti)

2014 yil uchun Biznes-reja bajarilishi to’g’risidagi ma’lumotlar

 

АУДИТОРЛИК ХУЛОСАСИ


2022 yil 

2021 yil (НСБУ)

2021 yil (МСФО)

2020 yil (НСБУ)

2019 yil (МСФО)

2019 yil (НСБУ)

2018 yil (МСФО)

2018 yil (НСБУ)

2017 yil (НСБУ)

2017 yil (МСФО)

2016 yil (МСФО)

2016 yil (НСБУ)

2015 yil (НСБУ)

2015 yil (МСФО)

 

MOLIYAVIY HISOBOT


2023 yil 

01.10.2023 | Бухгалтерия баланси - 1 сонли шакл - 2 сонли шакл (9 ойлик)

01.07.2023 | Бухгалтерия баланси - 1 сонли шакл - 2 сонли шакл (2023 йилнинг биринчи ярим йиллик ҳисоботи)

01.04.2022 | Бухгалтерия баланси - 1 сонли шакл - 2 сонли шакл (birinchi choraq)

 

2022 yil 

Yillik hisobot 2022 y. 

01.10.2022 | Бухгалтерия баланси - 1 сонли шакл - 2 сонли шакл (9 ойлик)

01.07.2022 | Бухгалтерия баланси - 1 сонли шакл - 2 сонли шакл (2022 йилнинг биринчи ярим йиллик ҳисоботи)

01.04.2022 | Бухгалтерия баланси - 1 сонли шакл - 2 сонли шакл (birinchi choraq)

 

2021 yil 

Yillik hisobot 2021 y. 

01.10.2021 | Бухгалтерия баланси - 1 сонли шакл - 2 сонли шакл (9 ойлик)

01.07.2021 | Бухгалтерия баланси - 1 сонли шакл - 2 сонли шакл (2021 йилнинг биринчи ярим йиллик ҳисоботи)

01.04.2021 | Бухгалтерия баланси - 1 сонли шакл - 2 сонли шакл (birinchi choraq)

 

2020 yil 

Yillik hisobot 2020 y. 

01.10.2020 | Бухгалтерия баланси - 1 сонли шакл - 2 сонли шакл (9 ойлик)

01.07.2020 | Бухгалтерия баланси - 1 сонли шакл - 2 сонли шакл (2020 йилнинг биринчи ярим йиллик ҳисоботи)

01.04.2020 | Бухгалтерия баланси - 1 сонли шакл - 2 сонли шакл (birinchi choraq)

 

2019 yil 


Yillik hisobot 2019 y. 

01.10.2019 | Бухгалтерия баланси - 1 сонли шакл - 2 сонли шакл (9 ойлик)

01.07.2019 | Бухгалтерия баланси - 1 сонли шакл - 2 сонли шакл (2019 йилнинг биринчи ярим йиллик ҳисоботи)

01.04.2019 | Бухгалтерия баланси - 1 сонли шакл - 2 сонли шакл (birinchi choraq)

 

2018 yil 


Yillik hisobot 2018 y.  

01.10.2018 | Бухгалтерия баланси - 1 сонли шакл - 2 сонли шакл (9 ойлик)

01.07.2018 | Бухгалтерия баланси - 1 сонли шакл - 2 сонли шакл (2018 йилнинг биринчи ярим йиллик ҳисоботи)

01.04.2018 | Бухгалтерия баланси - 1 сонли шакл - 2 сонли шакл (birinchi choraq)

 

2017 yil 


Yillik hisobot 2017 y.  

01.10.2017 | Бухгалтерия баланси - 1 сонли шакл - 2 сонли шакл (9 ойлик)

01.07.2017 | Молиявий натижалар тугрисидаги хисобот - 2-сонли шакл (1 ярим йиллик)

01.07.2017 | Бухгалтерия баланси - 1 сонли шакл  (1 ярим йиллик)

01.04.2017 | Бухгалтерия баланси - 1 сонли шакл - 2 сонли шакл (birinchi choraq)

 

2016 yil


Yillik hisobot 2016 y.

2016 yilning 9 oyi davomida har chorakda hisobot

2016 yilning birinchi yarmida Uch oylik hisobot

2016 yilning birinchi choragida uchun Uch oylik hisobot

 

2015 yil


Yillik hisobot 2015 y.

Бухгалтерия баланси 1-сонли шакл 2015 y.

Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот 2-сонли шакл 2015 y.

 

2014 yil


Yillik hisobot 2014

Бухгалтерия баланси 1-сонли шакл 2014 y.

Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот 2-сонли шакл 2014 y.

 

2013 yil


Yillik hisobot 2013 y.

 

MUHIM FAKTLAR


06.07.2023 | 08-raqamli Muhimfakt - Кузатув кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар

06.07.2023 | 08-raqamli Muhimfakt - Тафтиш комиссиясининг таркибидаги ўзгаришлар

07.06.2023 | 41-raqamli Muhimfakt - Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар, шу жумладан кузатув кенгашининг акция, корпоратив облигация ва бошқа қимматли қоғозларни чиқариш бўйича қарорлари

07.07.2022 | 06-raqamli Muhimfakt - Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

07.07.2022 | 08-raqamli Muhimfakt - Кузатув кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар

07.07.2022 | 08-raqamli Muhimfakt - Тафтиш комиссиясининг таркибидаги ўзгаришлар

07.07.2022 | 32-raqamli Muhimfakt – Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш

07.07.2022 | 36-raqamli Muhimfakt - Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар

28.09.2021 | 06-raqamli Muhimfakt - Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

28.09.2021 | 08-raqamli Muhimfakt - Кузатув кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар

28.09.2021 | 32-raqamli Muhimfakt – Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш

10.07.2020 | 06-raqamli Muhimfakt - Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

10.07.2020 | 08-raqamli Muhimfakt - Тафтиш комиссиясининг таркибидаги ўзгаришлар

10.07.2020 | 08-raqamli Muhimfakt - Кузатув кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар

10.07.2020 | 32-raqamli Muhimfakt – Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш

05.07.2019 | 08-raqamli Muhimfakt - Кузатув кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар

05.07.2019 | 08-raqamli Muhimfakt - Тафтиш комиссиясининг таркибидаги ўзгаришлар

05.07.2019 | 32-raqamli Muhimfakt – Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш

05.07.2018 | 06-raqamli Muhimfakt - Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

05.07.2018 | 08-raqamli Muhimfakt - Тафтиш комиссиясининг таркибидаги ўзгаришлар

05.07.2018 | 08-raqamli Muhimfakt - Кузатув кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар

05.07.2018 | 32-raqamli Muhimfakt – Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш

25.09.2017 | 06-raqamli Muhim fakt - Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

11.08.2017 | 25-raqamli Muhim fakt - Қимматли қоғозларни чиқариш

10.07.2017 | 06-raqamli Muhim fakt - Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

10.07.2017 | 08-raqamli Muhim fakt - Тафтиш комиссиясинингтаркибидаги ўзгаришлар

10.07.2017 | 32-raqamli Muhim fakt - Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш

08.07.2016 | 06-raqamli Muhim fakt - Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

08.07.2016 | 08-raqamli Muhim fakt - Тафтиш комиссиясинингтаркибидаги ўзгаришлар

08.07.2016 | 08-raqamli Muhim fakt - Кузатув кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар

08.07.2016 | 32-raqamli Muhim fakt - Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш

08.07.2016 | 36-raqamli Muhim fakt - Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар

20.04.2016 | 06-raqamli Muhim fakt - Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

23.03.2016 | 28-raqamli Muhim fakt - Қимматли қоғозлар чиқарилишини амалга ошмаган деб топиш

 

KORPORATIV BOSHQARUV BAHOLASH NATIJALARI


2020 yilda korporativ boshqaruv tiziminining baholash bo`yicha xulosa

2019 yilda korporativ boshqaruv tiziminining baholash bo`yicha xulosa

2018 yilda korporativ boshqaruv tiziminining baholash bo`yicha xulosa

2017 yilda korporativ boshqaruv tiziminining baholash bo`yicha xulosa

2016 yilda korporativ boshqaruv tiziminining baholash bo`yicha xulosa

2016 yil korporativ boshqaruv tiziminining baholash natijalari bo`yicha xulosa

 

ИЙГИЛИШ БАЁННОМАЛАРИ


26.06.2023 | Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши якунлари

28.06.2022 | Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши якунлари

17.09.2021 | Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши якунлари

30.06.2020 | Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши якунлари

25.06.2019 | Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши якунлари

26.06.2018 | Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши якунлари

15.09.2017 | Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши якунлари

29.06.2017 | Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши якунлари

15.04.2016 | Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши якунлари

28.06.2016 | Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши якунлари

Found a typo? Please select it and press Ctrl + Enter.

Yangiliklarga obuna

Yangiliklari «SARBON-NEFTEGAZ» AJ

So'rov

Nima siz bizning saytimizga kabi?

ha - 0%
yo'q - 0%

Total votes: 0

Ob-havo. Valyuta kursi.

Bog'lanish

Манзил: г. Ташкент, ул. Аэродромная, 118.
Телефон: (+99871) 231-78-41
Факс: (+99871) 231-78-44

Top